muzejní spolek

Název:
Spolek přátel muzea v Dačicích

Právní forma:
Občanské sdružení

Sídlo:
Havlíčkovo náměstí 85

Identifikační číslo:
70856168

Telefon:
384 422 493

E-mail

Muzejní spolek na výletě

Vychází 9. číslo Dačického vlastivědného sborníku

Vychází 9. číslo Dačického vlastivědného sborníku Spolek přátel muzea v Dačicích vydává v pravidených dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se snaží zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce 2017 vychází již po deváté, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

Naposledy se v tomto čísle setká čtenář s panem Miroslavem Pelikánem, dačickým rodákem, který nás počátkem roku opustil v požehnaném věku 90 let. Redakci ale ještě stačil odevzdat své vzpomínky na osvobození Dačic v roce 1945, které jsou doplněny řadou dosud nepublikovaných fotografií. Na své dětství na dačickém Peráčku vzpomíná Bohumír Smutný, dlouholetý archivář a historik, který i ve své odborné práci zůstal Dačicím věrný. Manželé Vavruškovi dokončili dokumentaci zvonů v okolí Dačic, v obcích začínajících písmeny N až Z, od Nové Říše po Zvůli. Příspěvek doplňují dodatky a korektury k předcházejícím dvěma částem tohoto tématu, které vyšly 7. a 8. čísle sborníku.

Mimořádnou událost, úkladnou vraždu z milostné vášně, která se stala v Dačicích v roce 1806, nalezl v jedné kramářské písni pan profesor Jiří Fiala. Čtenáře seznamuje s událostí poutavým způsobem na základě soudních spisů i přepisem textu kramářské písně.

Sborník neopomíjí ani okolí Dačic. Anna Jakešová se věnovala historii domů v Toužíně; zpracovala přehled jejich majitelů a obyvatel od konce 18. století do současnosti, popsala historii obce a díky vstřícnosti toužínských rodin mohla text doplnit řadou cenných historických fotografií. Prostřednictvím restaurátora Zdeňka Kováříka se čtenář seznámí s oborem ve sborníku dosud nezastoupeném – s restaurováním barokní kamenné sochy ve Slavonicích, které bylo praktickou částí jeho diplomové práce. Příspěvek se věnuje i historii poutního kostela na Montserratu u Cizkrajova, protože existuje určitý předpoklad, že by socha mohla pocházet právě odsud. Věrným přispěvatelem sborníku je Petr Vedra, který dostává opět prostor k obohacení našich znalostí o dolování stříbra v Jemnici. Michal Stehlík připomíná 80. výročí úmrtí prezidenta Masaryka, Jana Bisová se pokusila zjistit něco o osudech lidí, jejichž jména jsou napsaná na dačickém pomníku obětem válek.

Do starší historie uvádí čtenáře Miloslav Tůma edicí dvou listů dačických rychtářů. Mezi drobnými zprávami zaujme jistě objev neznámého vyobrazení Dačic, které se svolením majitele přináší sborník na barevné příloze. Přehled činnosti Spolku přátel muzea i nejnovější regionální literatury tradičně nové číslo sborníku uzavírá. Kromě 1. čísla jsou předcházející svazky sborníku stále k dostání a nabízejí – bez ohledu na rok vydání – širokou škálu témat k poznání historie Dačicka. Nový sborník bude v prodeji koncem listopadu v knihkupectvích, v informačním středisku a v dačickém muzeu.

Sborník a jeho autoři se veřejnosti představí na autogramiádě v dačickém muzeu ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17:30 hod.
Všechny zájemce srdečně zveme a autory příštích příspěvků upozorňujeme na uzávěrku dalšího čísla, stanovenou na 30. prosince 2018.Muzejní čtvrtek 19. října 2017

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: "Fenomén Masaryk"

Významnou osobnost našich dějin přiblíží v přednášce autor stejnojmenné výstavy v Národním muzeu v Praze.
Přednáška je připravena v rámci připomenutí 80. výročí úmrtí. T. G. Masaryka.

Čtvrtek 19. října 2017 v 17:30 hodin

Sál muzea v I. patře

Muzejní čtvrtek - Fenomén MasarykVýlet spolku na do Uherčic a Vratěnína

Zámek Uherčice a obec Vratěnín

Neděle 18. června 2017

Odjezd z Havlíčkova náměstí ve 13 hodin
Návrat kolem 18. hodiny
Výlet spolku na Špičák

Naučná stezka Špičák u Třeště

Neděle 28. května 2017

Odjezd z vlakového nádraží Dačice v 8:40 hod. do Jezdovic
a odtud pěší trasa cca 10 km do Třeště

Muzejní čtvrtek 11. května

Ladislav Vítek: Ptáci v dačickém zámeckém parku a okolí
Přednáška s fotografickou prezentací a ukázkami ptačího zpěvu

Čtvrtek 11. května 2017 v 17:30 hodin

Sál muzea v I. patře

Ptactvo v zámeckém parkuMuzejní čtvrtek 20. dubna

Richard David:
Za krásami Mexika (od Aztéků k Mayům)
Přednáška s prezentací fotografií z cesty po Mexiku


Čtvrtek 20. dubna 2017 v 17:30 hodin

Sál muzea v I. patře

Muzejní čtvrtek - Za krásami Mexika


Valná hromada Spolku - 2017

Valná hromada Spolku přátel muzea v Dačicích

Sobota 8. dubna 2017 v 16 hodin

Restaurace u MalínkůMuzejní čtvrtek 23. března

JUDr. Petr Vedra, Rostislav Čech: Jemnické havířské jámy
Přednáška s prezentací nejnovějších báňských výzkumů v Jemnici

Čtvrtek 23. března 2017 v 17:30 hodin

Sál muzea v I. patře

První letošní muzejní čtvrtek 23. března proběhl ve znamení putování po stopách jemnického dolování stříbra. Členové jemnického spolku Jamník (JUDr. Petr Vedra, Rostislav Čech, Jiří Máca a Richard David) se podělili s početným obecenstvem (kolem 40 zájemců) o své poznatky z výzkumů, které prováděli a dále provádějí v Jemnici, v lokalitě v Podolí zejména na štolách Terezie a Jan Nepomucký... Muzejní čtvrtek - Jemnické havířské jámy