Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v období 2008-2009Občanské sdružení pod tímto názvem pracuje v Dačicích od roku 2000. Spolek je dobrovolnou občanskou iniciativou a má charakter vlastivědného spolku, který sdružuje zájemce o minulost, ale i současnost Dačic a okolí. Hlásí se k tradici Knihovního a muzejního spolku v Dačicích, který byl založen v roce 1898 a byl činný do roku 1949.
K 31. říjnu 2009 měl Spolek 32 členů, z toho 6 čestných. Z řad členů bohužel zemřeli: doc. Jan Bistřický, paní Jiřina Maňasová, pan učitel Josef Jelínek (autor publikace: Kapitoly o Landštejně, Spolek vydal v r. 2004) a paní Marta Pokorná, nejstarší občanka Dačic, která byla členkou od roku 2000 a která na činnost Spolku alespoň přispívala, když se nemohla účastnit činnosti přímo. Výbor spolku pracoval v roce 2008 ve složení: doc. Jan Bistřický – předseda, Miloslava Slavíková – jednatel, Mgr. Marie Kučerová – hospodář, PhDr. Jana Bisová a Miloš Tůma – členové výboru. Na valné hromadě 7. března 2009 byli zvoleni dva noví členové výboru: Věra Holakovská a Richard David, neboť stávající dlouholetý předseda spolku doc. Bistřický zemřel (předsedou od vzniku Spolku 14. září 2000), a pan Miloš Tůma se vzdal členství ve výboru z důvodu změny bydliště. Na následující výborové schůzi byla předsedkyní spolku zvolena PhDr. Jana Bisová, jednatelkou spolku zůstala Miloslava Slavíková, hospodářkou Mgr. Marie Kučerová a novými členy výboru se stali Věra Holakovská a Richard David.
Spolek pokračoval ve spolupráci s okolními muzejními spolky - v Telči, v Jemnici, Třešti a Moravských Budějovicích. Také pokračoval v letech 2008 – 2009 v přípravě besed a přednášek ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Dačicích. Tyto akce probíhaly v prostorách studovny nebo ve výstavních prostorách dačického muzea a galerie. Akce byly opět připravovány převážně na tzv. muzejní čtvrtky. V průběhu let 2008 a 2009 připravovali členové spolku také páté číslo Dačického vlastivědného sborníku. Řada členů spolku patří mezi stálé autory příspěvků.

Spolek přátel muzea v Dačicích je stále otevřený pro zájemce z řad dospělých i mládeže se zájmem nejen o historii a vlastivědu Dačicka, ale i příznivce výtvarného umění, lidového umění a lidových zvyků, architektury, znalce fotografie a jiných dokumentačních technik. Bližší informace a přihlášku je možno získat na adrese sídla Spolku: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice, tel. 384422493; e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz. Stále trvá, že se můžete s ostatními členy spolku sejít každou sudou sobotu v 15 hodin odpoledne v dačické restauraci U Malínků.

Přehled akcí, které Spolek přátel muzea v Dačicích pořádal


2008

1. Marie Bohuňovská: Zaváté šlépěje, přednáška spojená s představením knihy, 17. ledna, 25 osob.
2. Zdena Skořepová: Cestování po Barmě II., beseda, 7. února, 40 osob.
3. Ing. Kamil Kupec: Historie a současnost lesů na Dačicku, přednáška, 27. března, 20 osob.
4. Valná hromada Spolku, 29. března 2008, U Malínků, 18 osob.
5. Výlet do Brna (prohlídka Moravského zemského archivu v doprovodu Kateřiny a Bohumíra Smutných, Špilberk), 20. dubna, 46 osob.
6. Výlet do Jindřichova Hradce, 14. června, 46 osob.
7. Svatba ve Velké Lhotě, sobota 21. června, 16 osob.
8. Jihlava – výlet za památkami (s průvodním slovem PhDr. Zdeňka Jaroše), 21. září, 46 osob.
9. Ing. Kamil Kupec: Za králem smrků na Bábu, vycházka, 5. října, 35 osob.
10. PhDr. Vlastimil Svěrák: Královská zastavení v Jihlavě v předbělohorské době, přednáška, 30. října, 20 osob.
11. PhDr. Jiří Prášek: Jihočeské Vánoce, přednáška, 11. prosince, 15 osob.

2009

1. PhDr. Jana Bisová: Johann Friedrich Hugo von Dalberg – jeho doba, život a hudební dílo, přednáška s hudebními ukázkami, 29. ledna, 25 osob.
2. Valná hromada Spolku, 7. března, U Malínků, 15 osob.
3. Martina Svobodová a Jiří Kasal: Přírodou východní Afriky, přednáška, 19. března, 60 osob.
4. PhDr. Jiří Prášek: Jihočeské Velikonoce, přednáška, 2. dubna, 20 osob.
5. Jarní vycházka a výlet vlakem do okolí Dačic, průvodkyní byla Miluška Slavíková (Černíč, židovský hřbitov u V. Pěčína), 3. května, 15 osob.
6. Výlet do Jihlavy – zoologická zahrada, 6. června, 20 osob.
7. Vycházka – Montserrat, Cizkrajov, průvodce Richard David, 14. června, 45 osob.
8. RNDr. Dušan Trávníček: Za krásami Venezuely, vernisáž výstavy a beseda, 10. září, 60 osob.
9. Výlet „Českou Kanadou vláčkem i pěšky“, trasu připravil ing. Jiří Maršálek, 4. října, 20 osob