Dačický vlastivědný sborník V, 2009

obrázek - Dačický vlastivědný sborník V - 2009 Obsah
Za panem doc. Janem Bistřickým
Rozloučení s paní Jiřinou Maňasovou


Články a studie
Miloslava Slavíková, Jiřina Maňasová: Kříže, kapličky a boží muka v okolí Dačic
Eva Tomášová: Národopisné hnutí v Telči a Dačicích v devadesátých letech 19. století
Bisová Jana: Úpravy dačického zámku v roce 1909 a jejich architekt Hans Prutscher
Ivana Sedláčková: Spolkový život v Dačicích v letech 1918 – 1948 (se zaměřením na kulturní a tělovýchovné spolky)
Lukáš Skupa: Divadelní soubor Tyl v Dačicích
Miloslav Tůma: 70 let Katolického domu v Dačicích
Adam Lacina, Eva Rozehnalová: Architekt Bedřich Rozehnal, projektant dačické nemocnice
Petr Vedra: Jemnice v roce 1227
Michal Stehlík: Město Slavonice v letech 1948 – 1960
Jana Burdová: Svědkem v čase velké zkoušky. Osudy pátera Josefa Havránka
Kamil Kupec: Historie a současnost lesů na Dačicku
Kamil Kupec: Klimatické podmínky Dačicka a jejich vliv na lesní porosty
Kamil Kupec: Poškození porostů Městských lesů Dačice dřevokaznými houbami
František Mařík: Motýli kolem nás
Skořepa: Dva nové druhy tesaříků pro Dačicko

Edice pramenů:
Michaela Chládková: Listina Viléma Dubského z Třebomyslic pro Dačice
Jitka Čudlá: Lidové písně z okolí Velké Lhoty
Marie Kučerová: Toužínský receptář

Zprávy:
Jana Bisová: 2009 – rok výročí
Marie Kučerová: Malíř z Mrákotína
Jana Bisová: Restaurování nástěnné výzdoby v sále sbírek ve Státním zámku v Dačicích
Zdeňka Prokešová: Zpráva o archeologickém průzkumu v Krajířově ulici v r. 2007
Eva Melmuková-Šašecí: Historie kostelíka sv. Ducha v Šachu
Eva Melmuková- Šašecí: K okolnostem vzniku Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic a opravě věže horního kostela
Jana Bisová: Svatba ve Velké Lhotě
Jana Bisová: Přednáška pro Mainzer Altertumsverein
Jana Bisová – Richard David: Pojmenování rybníka v zámeckém parku v Dačicích
Michaela Chládková: Digitální archiv
Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku v roce 2008-2009