Výlet do Jevišovic

Celodenní výlet Spolku přátel muzea do méně známého, ale zajímavého města (16 km od Znojma)
Návštěva zámku, kostela, přehrady a dalších míst v okolí.

Neděle 23. června 2019