Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v roce 2007

Občanské sdružení pod tímto názvem pracuje v Dačicích již sedm let. Ustavující valná hromada Spolku proběhla v Městském muzeu a galerii v Dačicích 14. září 2000. Spolek je dobrovolnou občanskou iniciativou, má charakter vlastivědného spolku, který sdružuje zájemce o minulost, ale i současnost Dačic a okolí. Hlásí se k tradici muzejního spolku v Dačicích, který byl založen již v roce 1898 (Knihovní a muzejní spolek) a byl činný do roku 1949.

K 31. prosinci 2007 měl Spolek 36 členů. Výbor Spolku pracoval ve složení: doc. Jan Bistřický – předseda, Miloslava Slavíková – jednatel, Mgr. Marie Kučerová – hospodář, PhDr. Jana Bisová a Miloš Tůma – členové výboru. Jednání se dále pravidelně účastnili: Jiřina Maňasová, Helena Bistřická, Michaela Chládková, Jiří Chládek, Richard David.

Spolek navázal spolupráci s okolními muzejním spolky - v Telči, v Jemnici, Třešti a Moravských Budějovicích. Dále spolupracuje se členy základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vysočina.

Spolek přátel muzea v Dačicích pokračoval v roce 2007 v přípravě besed, přednášek a vlastivědných vycházek ve spolupráci s Městským muzeem a galerií v Dačicích. Besedy a přednášky probíhaly v prostorách studovny nebo ve výstavních prostorách dačického muzea a galerie. Stalo se již tradicí, že byly připravovány převážně na čtvrtky („muzejní čtvrtky") od 17,30 hodin. Přednášky si našly okruh stálých posluchačů a zájemců. V rámci kalendářního roku jim bude i nadále vyhrazeno především podzimní a zimní období (listopad - březen). Vlastivědné vycházky a výlety do okolí jsou většinou připravovány od dubna do září, případně října.

Spolek se v loňském roce také poprvé podílel na pořádání druhé Dačické muzejní noci a jarmarků (organizační pomoc Věrka Holakovská, Dana Krtková, fotografie Richard David.

Během celého roku byla zajišťována distribuce knih, které Spolek vydal, všech čísel Dačického vlastivědného sborníku (číslo I. je již rozebráno) a především posledního IV. čísla, které vyšlo na konci listopadu 2007 nákladem 600 kusů.

Besedy, přednášky, výlety:
  • Doc. Eva Melmuková: Dačice před 500 lety, I. část z cyklu „Cesta Dačicemi 16. stol., 15. 3. v 18 hod, 55 osob
  • Doc. Eva Melmuková: Dačice mění svou tvář, II. část, 29. 3. , 50 osob
  • Doc. Eva Melmuková: Poslední vzepětí krajířovských Dačic, III. část, 12. 4., 41 osob
  • Vycházka Dubová stráň a Kostelní Vydří, Mgr. Jaromír Švarc, sobota 14. dubna, 37 osob
  • Vycházka Telč s doc. Evou Melmukovou, 13. května, 62 osob
  • Vycházka Budíškovice, 16. 6., 19 osob
  • Putování do Velké Lhoty, 9. září, 14 osob
  • Beseda s Jiřím Albrechtem, 14. 11. v 17,30 hod., 30 osob
  • Křest Dačického vlastivědného sborníku IV., 13. 12. v 17,30 hod., 15 osob