Valná hromada spolku 2019

Sobota 16. března 2019 ve 14 hodin

Restaurace U Malínků

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Spolku přátel muzea v Dačicích, která se koná
v sobotu 16. března 2019 od 14 hodin v Restauraci U Malínků v Dačicích

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Spolku od poslední valné hromady 7. dubna 2018
3. Zpráva o hospodaření za rok 2018
4. Výhled činnosti na rok 2019
5. DiskuseZa Spolek přátel muzea v Dačicích

PhDr. Jana Bisová
předsedkyně spolku

Foto z Valné hromady spolku