Valná hromada 2018

Sobota 7. dubna 2018 v 15 hodin

Restaurace No. 20

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Spolku přátel muzea v Dačicích, která se koná
v sobotu 7. dubna 2018 od 15 hodin v Restauraci No. 20, Komenského Dačice
(budova vedle ZŠ v ul. Komenského, restaurace je v zadní části budovy)

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Spolku od poslední valné hromady 8. 4. 2017
3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
4. Výhled činnosti na rok 2018
5. DiskuseZa Spolek přátel muzea v Dačicích

PhDr. Jana Bisová
předsedkyně spolku

Valná hromada Spolku přátel muzea v Dačicích