Valná hromada spolku - 2017

Sobota 8. dubna 2017 v 16 hodin

Restaurace U Malínků

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Spolku přátel muzea v Dačicích, která se koná
v sobotu 8. dubna 2017 od 16 hodin v restauraci U Malínků

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Spolku od poslední valné hromady 13. 2. 2016
3. Zpráva o hospodaření za rok 2016
4. Výhled činnosti na rok 2017
5. DiskuseZa Spolek přátel muzea v Dačicích

PhDr. Jana Bisová
předsedkyně spolku

Valná hromada Spolku - 2017 Valná hromada Spolku - 2017 Valná hromada Spolku - 2017