Valná hromada Spolku - 2016

Sobota 13. února 2016 v 15 hodin

Restaurace U Malínků

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Spolku přátel muzea v Dačicích, která se koná
v sobotu 13. února 2016 od 15 hodin v restauraci U Malínků

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Spolku od poslední valné hromady 14. 2. 2015
3. Zpráva o hospodaření za rok 2015
4. Výhled činnosti na rok 2016
5. Diskuse


Za Spolek přátel muzea v Dačicích

PhDr. Jana Bisová
předsedkyně spolku

Valná hromada Spolku - 2016 Valná hromada Spolku - 2016 Valná hromada Spolku - 2016