Dačický vlastivědný sborník VIII, 2015

obrázek - Dačický vlastivědný sborník VIII., 2015 OBSAH:

ČLÁNKY A STUDIE

Miroslav Pelikán - Sokol v Dačicích
Lucie Stehlíková, Michal Stehlík - Osobnost dačického rodáka JUDr. Františka Valeny (1913–1960). Organizátor, politik, politický vězeň
Jitka Vavrušková, Zdeněk Vavruška - Zvony v okolí Dačic I. K jejich historii a dokumentaci současného stavu
Marián Bocán - Frelov mlyn na Dyji
Monika Vágnerová - Vodní knihy v Dačicích opět vydávají svá svědectví
Bohumír Smutný - První továrna v Dačicích (C. k. privil. továrna na likéry a rosolku Karla svob. pána Dalberga)
Miroslava Kučerová - Příspěvek k historii hudebního školství v Dačicích v 1. polovině 20. století
Michaela Körnerová Chládková - Z činnosti a dokumentů dačického národního výboru v květnu a na počátku června 1945
Martin Šandera - Proč zanikl hrad Bílkov
Tomáš Černušák - K původu poslední novoříšské převorky
Petr Vedra - Jemnické doly v 17. a 18. století
Jaroslav Mátl, Ester Ekrtová, Aleš Jelínek - TORF – zapomenuté rašeliniště České Kanady


EDICE PRAMENŮ

Jana Bisová - Zpráva o kapli v Mutné
Miloš Tůma - Vymezení dačické farnosti podle míst a domovních čísel na konci 18. století
Jitka Vavrušková - Přečíslování domů v Dačicích
Richard David - Přečíslování domů ve Slavonicích


ZPRÁVY

Miluška Slavíková: Opravy sakrálních památek v Dačicích a okolí v letech 2013‒2014
Marie Kučerová: Ocenění doc. Smutného městem Dačice
Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v období 2014‒2015