Vychází VIII. číslo Dačického vlastivědného sborníku

obrázek - Dačický vlastivědný sborník VIII. Spolek přátel muzea v Dačicích vydává v pravidených dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se snaží zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce 2015 vychází již jeho 8. číslo, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

S některými autory se čtenář setká opakovaně. Pan Miroslav Pelikán, dačický rodák, tentokrát zavzpomínal na svá sokolská léta, která dokumentuje zajímavými fotografiemi. Na dokumentaci dačických zvonů navazuje další práce manželů Vavruškových, kteří fotografují také zvony v širokém okolí. Výsledkem bude katalog dochovaných i nedochovaných zvonů – v tomto čísle je uveřejněna první část, obce v abecedním pořadí od písmene B po M, tedy od Bílkova po Myslůvku. Také Marián Bocán pokračoval v průzkumu technických památek a zaměřil se tentokrát na Frelův mlýn na Dyji. Paní Monika Vágnerová doplnila jeho téma informací o vodních knihách, kde byly zapsány mlýny a další provozy, nakládající s vodou z rybníků a vodních toků. Doc. Bohumír Smutný přispěl článkem o dačické továrně na likéry, který doplňuje obraz hospodářských dějin města.

Nezapomínáme na významné osobnosti se vztahem k Dačicím. Působení soukromých učitelů hudby Aloise Ručky, Marie Havlové a Františka Obsta zdokumentovala archivářka Miroslava Kučerová. Michal a Lucie Stehlíkovi připomněli výjimečnou osobnost dr. Františka Valeny, politika a politického vězně, jemuž byla po zásluze odhalena v Dačicích pamětní deska. Obnovenou činnost dačického národního výboru v květnu 1945 zpracovala archivářka Michaela Körnerová Chládková.

Sborník neopomíjí ani okolí Dačic – dozvíme se tak, proč zanikl hrad Bílkov, jaký byl původ poslední novoříšské převorky, kde se asi těžilo stříbro v okolí Jemnice a jak se těžila rašelina u Rožnova; najdeme i dosud neznámé informace o kapli v Mutné. Badatelé dostávají do ruky užitečnou pomůcku: soupis domů a jejich majitelů v dačické farnosti na konci 18. století, a edici dvou pramenů – přečíslování domů v Dačicích v roce 1884 a ve Slavonicích v roce 1980.

Na dokumentaci křížů a kaplí v minulých číslech sborníku navazuje informace o jejich opravách v posledních dvou letech. Redakce sborníku připomněla ocenění města Dačic, udělené doc. Smutnému za jeho přínos pro poznání hospodářských dějin a propagaci Dačic. Číslo uzavírá tradičně přehled činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích a přehled nové regionální literatury, vše je doplněno fotografiemi a barevnou přílohou.

Kromě 1. čísla jsou všechny svazky sborníku stále k dostání na trhu. Nový sborník bude v prodeji koncem listopadu v knihkupectvích, v informačním středisku a v dačickém muzeu. Sborník a jeho autoři se veřejnosti představí na autogramiádě v dačickém muzeu v pátek 4. prosince 2015 v 17:30 hod., na kterou srdečně zveme.

Autory příštích příspěvků upozorňujeme na uzávěrku dalšího čísla, stanovenou na 30. prosinec 2016.

Jana Bisová