Valná hromada Spolku 2015

obrázek - Valná hromada Spolku přátel muzea Sobota 14. února 2015 v 15 hodin

Restaurace U Malínků

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu Spolku přátel muzea v Dačicích, která se koná v sobotu 14. února 2015 od 15 hodin v restauraci U Malínků.

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Spolku od poslední valné hromady 1. 3. 2014
3. Zpráva o hospodaření za rok 2014
4. Výhled činnosti na rok 2015
5. Diskuse


Za Spolek přátel muzea v Dačicích

PhDr. Jana Bisová
předsedkyně spolku