Dačický vlastivědný sborník IV, 2007

obrázek - Dačický vlastivědný sborník IV

Články, studie
Miloš Klang: Už jen střípky
Miroslava Kučerová: Příspěvek ke spolkovém životu v Dačicích 1868-1914
Jiřina Maňasová - Miloslava Slavíková: Drobné sakrální stavby v Dačicích. Boží muka, kapličky a kříže
Michaela Chládková: Pletárna bratří Vohryzků v Dačicích. Příspěvek k dějinám textilní výroby na Dačicku
Jana Bisová: Správa státního zámku po roce 1945
Robert Smetana: Svatba na Velkolhotecku
Eva Tomášová: Svatební praporce z oblasti českého a moravského Horácka
Petr Vedra: Rudné hornictví v okolí Jemnice a jeho vliv na vznik jemnického Podolí
Pavel Kotlán: Působení Národní obce fašistické na Moravě a ve Slezsku, zvláště na jihozápadní Moravě
Michal Stehlík: Jihlavský kraj a proces kolektivizace 1948 – 1960

Edice pramenů
Jan Bistřický: Listina dačického faráře Mikuláše z r. 1414
Michaela Chládková: Markvarecké privilegium
Miloslav Tůma: Tři zprávy o dačických událostech ve 3. čtvrtině 19. století

Drobnosti Jana Bisová: K okolnostem založení Kláštýrku v Dačicích
Jaroslav Kaláb: O „dačickém původu“ rodu Jiřího Voskovce

Zprávy Jana Bisová: Konference o rodu Dalbergů v Německu
Marie Kučerová: K nedožitým osmdesátinám PhDr. Věroslava Parkana
Jana Bisová: Ohlasy na Sborník
Marie Kučerová: Činnost Spolku přátel muzea v Dačicích 2006-2007
Setkání rodáků v Hostkovicích
Regionální literatura
Vydal Spolek přátel muzea v Dačicích a MMaG Dačice. Dačice 2007, 264 s., černobílé fotografie v textu 179,- Kč