Dačický vlastivědný sborník III, 2005

obrázek - Dačický vlastivědný sborník III

Články a studie
Miloš Klang: Jak se kdysi v Dačicích trávívaly víkendy
Miloš Klang: Vzpomínka na Voskovce a Wericha s dačickým vyústěním
Jana Bisová: Dalbergové v českých zemích
Jana Bisová – Miloslav Tůma: Místa posledního odpočinku rodu Dalbergů v Dačicích
Jan Bistřický: Dačický panský zahradník Max Frey
Jiřina Maňasová, Miloslava Slavíková: Mlýny na Moravské Dyji v úseku od Dačic po Loucký mlýn u Starého Hobzí
Petr Vedra: Listiny z roku 1345 o dolování v okolí Jemnice
Jan Bistřický: Poznámka k počátkům kostela ve Starém Hobzí
Jiří Bořecký: Dějiny Zinnů ze Zinnenburka na Maříži v letech 1630-1688
P. Gorazd Cetkovský: Původ obrazu Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
Věroslav Parkan: Kde se zrodilo Březinovo dílo
Lucie Boudová: Stanislav Cyliak a jeho korespondence s F. X. Šaldou
Michal Stehlík: Dačická exekuce 1945 ve světle pramenů
Marie Kučerová: Život na křídlech (Vilém Göth)
Aleš Jelínek: Přírodní park Javořická vrchovina

Edice pramenů Michaela Chládková: Výtah ze ztraceného urbáře dačického panství
Jan Bistřický: Dopisy Zuzany Rösslerové z Brna Ottovi Guttmannovi

Zprávy Miloslav Tůma: Restaurování varhan u sv. Antonína v Dačicích
Miloslav Tůma: Zpráva o restaurování křtitelnice ve farním kostele v Dačicích
Miloslav Tůma: Výstava o barokní bohuslužebné knize na věži v Dačicích
Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v období 2004-2005
Zprávy o literatuře
Vydal Spolek přátel muzea v Dačicích a MMaG Dačice. Dačice 2005, 239 s., desítky černobílých fotografií v textu. 179,- Kč