Dačický vlastivědný sborník VII, 2013

obrázek - Dačický vlastivědný sborník VII, 2013 OBSAH:

ČLÁNKY A STUDIE
Miroslav Pelikán: Tajemství rodinného alba aneb osudy Pelikánovy rodiny za první světové války
Miroslav Pelikán: Vzpomínka na Rudolfa Urbance a jeho rodný dům v Dačicích
Miloslava Slavíková: Kříže, kapličky a boží muka v okolí Dačic – 3. část
Jitka Vavrušková – Zdeněk Vavruška: K historii zvonů v Dačicích
Michaela Körnerová Chládková: Písemná pozůstalost P. Anselma Františka Spálenky
Miroslava Kučerová: Z historie lékárny v Dačicích
Marián Bocán: Valcha, manufaktura na řece Dyji
Karel Svoboda: Mlýn Černíč, čp. 14
Bohumír Smutný: Zahraniční podnikatelé působící na jihozápadní Moravě a úspěšní podnikatelé z jihozápadní Moravy v Brně
Petr Vedra: Jemnické doly v 16. století
Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Václav Beran, Gašpar Čamlík: Vydra říční na Dačicku

EDICE PRAMENŮ
Kateřina Mrkvová, Petr Vedra: Horní svobody pro doly u Jemnice dané panem Jindřichem z Lomnice roku 1537
Miloslav Tůma: Svatební smlouvy dačických obyvatel na přelomu 16. a 17. století

DROBNOSTI
Stanislava Nováková: Zapomenutý dokument k dějinám Jemnice z roku 1439
Michaela Körnerová Chládková: Objevené listiny cechu krejčích v Jemnici
Jana Bisová: Pohlednice z roku 1932
Richard David: Mlýnský zámeček v Maříži

KRONIKA
Petr Vedra: Významné výročí jemnické slavnosti Barchan
Richard David: 130 let Katastrálního úřadu v Dačicích
Věra Holakovská: I domy mají svá výročí

ZPRÁVY
Marie Kučerová: Odešel Jiří Chládek
Marie Kučerová: Návrat malíře Pavla Svobody
Marie Kučerová: Pamětní deska generálmajora Františka Skokana
Jana Bisová: Úmrtí posledního majitele zámku a návštěva jeho rodiny v Dačicích
Marie Kučerová: Pomník kostky cukru mezinárodně
Michaela Körnerová Chládková: Delimitace církevních fondů
Kamil Kupec: Nový lesopark U Tří křížů v Dačicích
Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích v období 2012-2013

Z REGIONÁLNÍ LITERATURY
Danica Valenová
Jana Bisová – Jan Mikeš: Zámek v Dačicích
Rozkošná: Židé na Jindřichohradecku II. Dačicko a Slavonicko
Dokoupil – Bar: Soupis rukopisů dačických františkánů
Nováková: Krajířové z Krajku
Smutný: Po stopách kostky cukru v Dačicích
Jindra: Dějiny Malého Pěčína
Bibliografie Dačicka a Slavonicka