Dačický vlastivědný sborník II, 2003

obrázek - Dačický vlastivědný sborník II

Články a studie
Miloš Klang: Dačice mých klukovských let
Jan Bistřický: Z historie dačických domů (domy č.62-68/I)
Michal Stehlík: Čestní občané města Dačic
Ivan Štarha: Pečeti, znak a prapor města Dačic
Bohumír Smutný: Dačice snů a skutečnosti (Obraz města v pamětech Václava Krimera)
Jiřina Maňasová: Dačický graduál, jeho popis, transliterace a transkripce
Michaela Chládková: Z osudů a činnosti spolku Německý dům ve Slavonicích
Jiří Bořecký: K dějinám Kostelního Vydří a rodu Butzů z Rolsberka
Marie Kučerová: Z historie dačického muzea (ke 110 výročí vzniku)
Zdeňka Chadimová: 110 let veřejné knihovny v Dačicích
Jana Bisová: Zámecký park v Dačicích
Jaromír Švarc: Přírodní památka Dubová stráň
Jaromír Švarc: Vegetace přírodní památky Toužínské stráně

Zprávy
Jana Bisová: K autorství náhrobku Osteina-Dalberga
Jana Bisová: Prameny k dějinám Osteinů a Dalbergů v archivech
Pavel Doležal, Martin Marek: Početnost sýčka obecného (Athene noctua) na Dačicku a Slavonicku v roce 1997
Pavel Doležal, Martin Marek: Druhové zastoupení sov a hustota puštíka obecného (Strix aluco) na vybrané ploše Dačicka
Pavel Doležal, Pavel Dvořák: Zpráva o vypuštění sovy pálené (Tyto alba) z odchovu SOF Pavlov v roce 1977 do přírody na Dačicku
Pavel Doležal, Martin Marek: Rozšíření všech druhů chřástalů na Dačicku
Pavel Doležal: Bekasina otavní na Dačicku v roce 1977
Marie Kučerová: Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích Zprávy o literatuře

Kronika
Marie Kučerová: František Křížek, první ředitel Městského muzea galerie v Dačicích
Leoš Lippl: Zemřel Pavel Doležal (1968-2002)
Vydal Spolek přátel muzea v Dačicích a MMaG Dačice. Dačice 2003, 224 s., desítky černobílých fotografií v textu. 179,- Kč