Výlet nejen na Hlubokou

obrázek - Výlet na Hlubokou (u Dešné) Neděle 23. září 2012

Zajímavosti z nedaleké pohraniční oblasti
(Písečné, Nové Sady, Dešná, Rancířov, Hluboká)


Název dalšího vlastivědného výletu, který uspořádal Spolek přátel dačického muzea v neděli 23. září, by možná mylně zaváděl na známou Hlubokou u Českých Budějovic. My jsme se ale vydali do oblasti méně známé, právě i pro nás, kteří vlastně nedaleko žijeme.

Člen výboru muzejního spolku Richard David si pro nás připravil cestu přes Písečné, Nové Sady, Dešnou a Rancířov právě až na Hlubokou. Pohybovali jsme se v oblasti, která byla takřka na hranicích a dříve nepřetržitě hlídána. Právě v Hluboké vzniklo i malé muzeum tohoto pohraničního území. V Písečném jsme se dostali pouze na nádvoří zámku, ale něco z historie obce i zámku jsme se dozvěděli od našeho průvodce. Mile nás překvapila procházka z Písečné do Nových Sadů kolem řeky Dyje, kde je nyní oblast vyhlášená jako přírodní památka. Nové Sady jsou příjemnou vesničkou ulicového typu, které v průčelí vévodí kostel sv. Oldřicha a nedaleko kostela empírová hrobka Collaltů z r.1824 se zvonicí, na rohu dále stojí klasicistní fara. Prohlédli jsme si i kostel sv. Jana Křtitele v Dešné a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově, původně opevněný gotický kostel. Před ním jsou na schodišti zajímavé sochy sv. Jiří na koni, sv. Martina, sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého z eggenburského vápence, někdy z doby kolem r. 1765.

Putování po pohraničních vesničkách zakončila početná skupina (48) účastníků „zájezdu“ až kolem 19. hodiny na Havlíčkově náměstí v Dačicích, odkud pravidelně na naše výlety vyjíždíme.

Marie Kučerová