expozice

obrázek - Galerijní expozice
Stálé expozice muzea:

Stálé expozice muzea tvoří: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Dačice v dobové fotografii a pohlednicích a Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie:

Galerijní expozice obsahuje Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského a pamětní síň Vladimíra Fuky

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v I. poschodí muzea
Zveme Vás k prohlídce nově upravených stálých expozic muzea

Nová expozice Nová expozice Nová expozice Nová expozice