Založení Národopisného odboru a městského muzea

obrázek - Národopisná expozice

V dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - se můžeme dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Samotnému založení předcházela důvěrná porada 7. dubna 1893, kterou svolal dačický advokát dr. Viktor Faber. Ustavující schůze Národopisného odboru byla svolána proto, aby určila, v jakém rozsahu se připravované národopisné výstavy v Praze zúčastní Dačice a okolí. Schůze se zúčastnily významné osobnosti z Dačic i sousední Telče, jako ředitel telčské reálky K. J. Maška a profesoři reálky J. Janoušek a J. Beringer. Přítomní byli učitelé a starostové okolních obcí. Jednání schůze řídil jako host soudce a zemský poslanec dr. Josef Podbrdský z Telče. Náměstkem byl zvolen starosta města Dačic Josef Příhoda. Účel připravované národopisné výstavy v Praze vysvětlil profesor Jaroslav Beringer.

Výsledkem rokování bylo ustavení Národopisného odboru se čtyřmi sekcemi, nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou starosta Josef Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny.