Hledání vhodných prostor pro muzejní sbírky

obrázek - Starý zámek

Městské muzeum bylo otevřeno opět až v r. 1939 v prostorách Starého zámku, kde bylo umístěno nalevo od hlavního vchodu v místech dnešní obřadní síně. Potom se opět několikrát stěhovalo a bylo umístěno i na Novém zámku. Po skončení činnosti Knihovního a muzejního spolku bylo muzeum organizačně spojeno s okresním archivem od roku 1949 až do 1. 9. 1958, kdy bylo místo správce muzea samostatně obsazeno dr. Jiřím Baborovským. Ten je převzal od dosavadního správce městského muzea a okresního archiváře dr. Františka Křížka. Usnesením rady ONV v Dačicích ze dne 28. listopadu 1958 bylo bývalé městské muzeum převzato do správy Okresního národního výboru v Dačicích a jeho působnost byla na krátkou dobu, (do roku 1960), rozšířena na celý bývalý Dačický okres. V této době se dokonce stala muzea ve Slavonicích a v Jemnici pobočkami Okresního vlastivědného muzea v Dačicích.

Muzeum bylo umístěno v roce 1958 do bývalého františkánského kláštera v Dačicích, kde byly zřízeny prozatímní expozice ve čtyřech místnostech v přízemí.Jednalo se o síň města Dačic, kde byly vystaveny ukázky městských listin, starých tisků, středověkých mincí, zlomků středověké keramiky a starých pohledů na město. Síň 16. století připomínala rozkvět města a jeho okolí v době předbělohorské, za doby české renesance a za Krajířů z Krajku. Síň doby pobělohorské zachycovala ukázky řemesel, tisků, keramiky a dokumentární dobové obrazy. Národopisné oddělení expozice představovalo staré nářadí, malovaný nábytek, malby na skle a lidovou keramiku. Již tehdy byla věnována pozornost dačické rafinerii, která začala poprvé na světě vyrábět kostkový cukr. Okresní obrazárna vlastnila tehdy sbírku barokních obrazů ze zámku Řečice a dále obrazy získané ze soukromých sbírek. Okresní vlastivědné muzeum bylo oficiálně otevřeno 1. května 1959.