1 + 1 = 2Dny evropského dědictví 2018

Kalendář akcí:


Pavel Bezděčka - obrazy,
Pavel Toman - sochy

1 + 1 = 2

Slavnostní zahájení
v sobotu 8. září 2018 v 16 hodin


8. září - 14. října 2018


Na křídlech motýlů

Adriana May -
Motýli na Dačicku

8. září - 14. října 2018

Výstavní chodba muzea


Dny evropského dědictví

8. - 9. září 2018

Volný vstup do muzea